ثبت سفارش و پیگیری کالا
 
                                                                                         

                                                   جستجو در موجودی انبار، ثبت درخواست: آنلاین - تلفنی  
موجودی انبار داخلی نیاز به واردات و سفارشگذاری خارجی
پیش پرداخت و دریافت تأییدیه پیش فاکتور و قرارداد واردات
پیش پرداخت و تدارک کالا: 1-2 روز  پیش پرداخت و سفارشگذاری کالا 
فاکتور نهایی و تسویه تولید و تأمین: 1-6 هفته